Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina primära forskningsintressen ligger inom Market Design med applicering till elmarknader samt marknader för energilicenser, så som gröna elcertifikat eller utsläppsrätter. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Market design
  • Auktioner
  • El-/Energimarknader
  • Klimat
  • Spelteori
  • Applicerad ekonometri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Ganhammar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler