Foto av Kajsa Järvholm

Kajsa Järvholm

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Psykisk hälsa hos ungdomar som genomgår fetmabehandling

Under de senaste årtiondena har förekomsten av övervikt och fetma ökat markant hos barn och ungdomar i västvärlden. I den allmänna debatten och inom sjukvården ligger ofta fokus på de medicinska risker som övervikt och fetma innebär och det talas mindre om vilka eventuella konsekvenser som övervikt och fetma har för den psykiska hälsan.

Tidigare forskning har dock visat att ungdomar som söker behandling för fetma har en försämrad psykisk hälsa i jämförelse med andra ungdomar. Den psykiska ohälsan hos dessa ungdomar kan bland annat ta sig i uttryck i form av låg självkänsla, ångest och depression. Tonårsflickor med fetma mår i allmänhet psykiskt sämre än tonårspojkar med fetma. De flesta ungdomar med fetma lider inte av någon ätstörning.

I min forskning tittar jag på hur ungdomar med fetma mår psykiskt före de påbörjar sin behandling och undersöker sedan om deras psykiska hälsa påverkas av den behandling som de får för sin fetma.

Jag studerar två olika former av fetmabehandling: dels följer jag ungdomar som genomgår familjeterapeutisk behandling för sin fetma, dels följer jag ungdomar som genomgår en operation, s.k. gastric bypass, för att minska sin fetma. I studierna kommer jag också att undersöka om ungdomarnas psykiska hälsa påverkar hur det går med behandlingen av vikten.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Järvholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren