Kajsa Järvholm

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Ungdomar, fetma (obesitas) och psykisk ohälsa

 

Mår ungdomar med svår obesitas (fetma) psykiskt bättre av en stor viktnedgång? Hur tål ungdomar att genomgå en viktoperation till exempel gastric bypass? Hur påverkas patienter som lever med obesitas av stigmatisering? Hur kan man upptäcka och behandla hetsätning hos patienter med obesitas? Jag är psykolog och forskare och detta är några av de frågor jag försöker att besvara med hjälp av min forskning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Järvholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren