Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Som logoped har jag arbetat länge med barn med ätsvårigheter och dysfagi, både inom habilitering och sjukvård. Ätsvårigheter, eller Pediatric Feeding Disorders, drabbar fler barn än vad både vården och allmänheten känner till, och mitt forskningsintresse och forskningsområde är grundat i klinisk erfarenhet av dessa familjers situation i Sverige. Projektet kommer i ett första skede att undersöka prevalens och föräldrarnas erfarenheter när ett barn i familjen har ätsvårigheter. Projektet leds av huvudhandledare professor Inger Kristensson Hallström. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper

Fria nyckelord

  • ätstörningar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Lamm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren