Foto av Kajsa M Paulsson

Kajsa M Paulsson

Forskargruppschef, Forskare

Personlig profil

Forskning

Kajsa M Paulsson leder en forskargrupp vid Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds universitet med fokus på antigen-presentation i relation till både immunterapi och sjukdomsmekanismer. Med en passion för strategiskt utvecklingsarbete såväl som cross-border och tvärvetenskapliga samarbeten har hon framgångsrikt drivit flera lokala såväl som internationella projekt och initiativ för att till exempel främja samarbete, kompetens och teknikutveckling inom livsvetenskaperna. Hon är en dedikerad managment och styrelseledamot i bl.a. Lund Institute of Advanced X-ray and Neutron Sciences (LINXS), styrelsen för Biomedical Center, Lunds universitet, director för Microscopy Community Lund University och som projektledare för Hanseatic League of Science (HALOS). Hon konsulteras ofta som granskare av prioriteringar av investeringar inom livsvetenskaperna samt för åsikter om framtida riktningar. Projekt i hennes nuvarande forsknigsprojekts portfölj inkluderar: 1) 'Tapasin som ett prognostiskt och diagnostiskt verktyg vid glioblastoma multiforme' 2) ‘Hur får man ett effektivt immunsvar mot zoonotisk fågelinfluensa? Lärdomar från studier av flera arter 3) "MHC-I-molekyler och deras roll i ankyloserande spondylit. I arbetet används olika metoder som exv. molekylärbiologitekniker, cellulära analyser, vävnadsanalys, arbete med rekombinanta proteiner, biokemi, spektroskopi och spridningstekniker.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Immunologi

Fria nyckelord

  • Antigen presentation
  • MHC
  • tapasin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa M Paulsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren