Foto av Kajsa Paulsson

Kajsa Paulsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kromosomer i cancer: lagom är bäst

Cancer uppstår när en cell förvärvar avvikelser i kromosomerna, som innehåller våra gener. En av de vanligaste förändringarna i cancerceller är att cellen får för många eller för få kromosomer. Trots detta vet man idag ganska lite om hur det går till när cellen tappar eller får extra kromosomer och hur det påverkar den.

I vår forskning studerar vi dels barnleukemi och dels sköldkörtelcancer, som båda har förändringar i kromosomantalet. Vi använder oss av högupplösta metoder för att studera arvsmassan och genaktiviteten i dessa tumörer för att förstå hur cancern har utvecklats. Förhoppningen är att vi sedan ska kunna använda denna kunskap för att hitta nya sätt att angripa tumören. Sammantaget så är målsättningen med vår forskning att förstå de grundläggande biologiska mekanismerna som styr utvecklingen av en cancercell.

Ur ett medicinskt perspektiv så är förhoppningen dels att hitta verktyg för att bättre anpassa sjukdomsbehandlingen till varje enskild patient, dels att hitta nya behandlingssätt som kan leda till att fler patienter botas.

Yrkesarbete

Dr Paulsson är professor i medicinsk genetik och leder en forskargrupp vid Avdelningen för klinisk genetik. Hon är specialiserad på cancergenomik och använder sig både av klassiska genetiska metoder såsom kromosomanalys och av de senaste högupplösta sekvenseringsteknikerna i sitt arbete.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • aneuploidi
  • hyperdiploidi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Paulsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren