Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är forskare och lärare i historia. Min forskning rör sig i gränslandet mellan ämnena historia, bokhistoria och kyrkohistoria. Centrala forskningsintressen är reformation, konfessionalisering, tidigmordern lutherdom, tryckmediet under tidigmodern tid och översättningspraktiker.

Under perioden 2016-2019 arbetar jag med det VR-finansierat projektet "Mare Lutheranum. Bokmarknaden och den lutherska konfessionakulturen runt Östersjön 1570-1620".

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Historia och arkeologi

Nyckelord

 • Reformation
 • Konfessionalisering
 • Luthersk konfessionskultur
 • Översättning
 • Kompilation
 • Bokmarknad
 • Lutherdom
 • Petrus Johannis Gothus
 • Olaus Petri
 • Paratext

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Weber är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren