Foto av Kajsa Weber

Kajsa Weber

Forskare

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Jag är forskare och lärare i historia. Min forskning rör sig i gränslandet mellan ämnena historia, bokhistoria och kyrkohistoria. Centrala forskningsintressen är reformation, konfessionalisering, tidigmordern lutherdom, tryckmediet under tidigmodern tid och översättningspraktiker.

  Under perioden 2016-2019 arbetar jag med det VR-finansierat projektet "Mare Lutheranum. Bokmarknaden och den lutherska konfessionakulturen runt Östersjön 1570-1620".

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

  Nyckelord

  • Reformation
  • Konfessionalisering
  • Luthersk konfessionskultur
  • Översättning
  • Kompilation
  • Bokmarknad
  • Lutherdom
  • Petrus Johannis Gothus
  • Olaus Petri
  • Paratext

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Kajsa Weber är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren