Foto av Kajsa Weber

Kajsa Weber

Utbildningskoordinator

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är forskare och lärare i historia. Min forskning rör sig i gränslandet mellan ämnena historia, bokhistoria och kyrkohistoria. Centrala forskningsintressen är reformation, konfessionalisering, tidigmordern lutherdom, tryckmediet under tidigmodern tid och översättningspraktiker.

Under perioden 2016-2019 arbetar jag med det VR-finansierat projektet "Mare Lutheranum. Bokmarknaden och den lutherska konfessionakulturen runt Östersjön 1570-1620".

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Fria nyckelord

  • Reformation
  • Konfessionalisering
  • Luthersk konfessionskultur
  • Översättning
  • Digitalisering
  • Bokmarknad
  • Lutherdom
  • Bibliotek

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Weber är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren