Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research is anchored in the transdisciplinary field of surveillance studies, and more specifically within the field's recent ‘cultural turn’ which examines contemporary surveillance through cultural practices and imaginaries. As an overall theme, my research is concerned with how systems and practices of information-gathering and surveillance shape lived experience, and how they are imagined, represented and problematized from cultural and aesthetic perspectives.

My current research project focuses on the changing notions of the home and new affordances of control provided by domestic smart technologies and AI-enabled surveillance systems.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Kulturstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karen Louise Grova Søilen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren