Inget foto av Kari Hemminki

Kari Hemminki

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kari Hemminki är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap