Foto av Karin Aggestam
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Karin Aggestam är professor i statsvetenskap, föreståndare för Centre for Advanced Middle Eastern Studies (CMES) och vetenskaplig koordinator för Strategic Research Area (SRA) Middle East in the Contemporary World (MECW). Hon är också adjungerad professor vid Monash University, Australien, hedersprofessor vid University of Queensland och Excellent Teaching Practitioner (ETP) vid Teaching Academy vid Lunds universitet. Karin innehade tidigare Samuel Pufendorfprofessuren 2016–2020 och var föreståndare för Freds- och konfliktstudier 2005–2014. 

Forskningsintressen

Karins nuvarande tvärvetenskapliga forskningsintressen inkluderar digital diplomati, utrikespolitik, fredsskapande, genus och Mellanösternpolitik. Hon har publicerat 9 böcker och hennes artiklar har dykt upp i internationella tidskrifter, såsom International Affairs, Foreign Policy Analysis, Ethics and International Affairs, Journal of International Relations, Millennium. Third World Quarterly, International Feminst Journal of Politics och andra. Hon har bidragit till många ledande internationella handböcker om utrikespolitisk analys (Oxford University Press), konfliktlösning (Sage), diplomati (Sage), politisk psykologi (Palgrave), kvinnor, fred och säkerhet (Oxford University Press), fredlig förändring i internationella relationer (Oxford University Press), miljöfredsbyggande (Routledge) och Mellanösternsäkerhet (Routledge).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Aggestam är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren