Foto av Karin Alm

Karin Alm

Knuten till universitetet, Doktorand

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand och forskarstuderande vid Företagsekonomiska Institutionen. Mitt forskningsområde involverar handelsforskning och företagens sociala ansvarstagande samt hållbarhetskommunikation. Mitt fokus är hur hållbarhet iscensätts i dagligvarubutiker som möjliggör hållbar konsumtion. Hur hållbara produkter marknadsförs och kommuniceras i butiken och handlarens och butikschefens roll för hur hållbarhet iscensätts i dagligvarubutiken.

Forskning

Jag är doktorand och forskarstuderande vid Företagsekonomiska Institutionen. Mitt forskningsområde involverar handelsforskning och företagens social ansvarstagande, hållbarhetskommunikation. Fokus i min forksning är hur hållbarhet iscensätts i dagligvarubutiker och hur hållbara livsmedelsprodukter kommuniceras men framförallt hur detta framställs och iscensätts i butikerna.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Alm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler