Inget foto av Karin Berggård

Karin Berggård

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Berggård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology