Foto av Karin Engström

Karin Engström

Docent, Forskare

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljömedicin och yrkesmedicin
 • Bioinformatik och systembiologi
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Genetik

Fria nyckelord

 • Epigenetik
 • mikroRNA
 • DNA metylering
 • Bioinformatik
 • Single-cell RNA sequencing

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Engström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren