Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Bioinformatik och systembiologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Genetik

Nyckelord

  • Epigenetik
  • mikroRNA
  • DNA metylering
  • Bioinformatik
  • Single-cell RNA sequencing

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Engström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren