Foto av Karin Ericsson

Karin Ericsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har bedrivit forskning inom miljö- och energisystem sedan 2001. Det övergripande syftet med min forskning är att öka kunskapen om uthålliga energisystem och möjliga vägar framåt för att uppnå detta. Forskningen är av tvärvetenskaplig karaktär och inbegriper miljö- och energisystemstudier, teknikvärdering, scenarioanalys och policyanalys. Empiriskt har min forskning fokuserat på biomassa och dess olika användningsområden, fjärrvärmesystemen, sammankopplingen av energisystem (elsystem och fjärrvärmesystem), skogsindustrin, avkarboniseringen av basmaterialindustrin samt energi- och klimatpolitik. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem

Nyckelord

  • climate transitions

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Ericsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren