Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning bedrivs inom den starka forskningsmiljön Siren (Sustainable Integrated Renovering) och fokusera på hållbarhetsaspekter i renoveringsprojekt . Att lära av redan utförda renoveringar, både industrin och tidigare utfört forskning studeras inom i ramverk för hållbar renovering.

Undervisning

Kursmoment

Kurskod

Studentgrupp

Installationsteknik

ABKF05

Byggnadsingenjörer (IBYA)

Life-cycle assessment

ABKF15

Master students  at EEBD (MEMB)

MEP-modulering i BIM

VBKN20

Väg- och vatten civilingenjörer

Inneklimatanalyser

VBFF01

Väg- och vatten civilingenjörer

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Farsäter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren