Inget foto av Karin Hansen

Karin Hansen

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Hansen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology