Foto av Karin Hongsaton Zackari

Karin Hongsaton Zackari

Universitetslektor, Doktor i Mänskliga rättigheter

  • Telefon+46462223778
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är fil. dr i mänskliga rättigheter, disputerad 25 september 2020 vid Lunds universitet.

Avhandlingens titel är Framing the Subjects: Human Rights and Photography in Contemporary Thailand.

I min avhandling studerar jag fotografi och fotografiska händelser i relation till aktivism för mänskliga rättigheter i Thailand. Avhandlingen tar sitt avstamp i våldsamma händelser under 1970-talet, men behandlar även samtida fotografi som engagerar frågor om statligt våld och straffrihet. Framförallt diskuterar jag framträdandet av ett subjekt som uppbär mänskliga rättigheter i Thailand.

Jag skriver också om solidaritetsrörelser med Thailand på 1970-talet i Sverige och övriga Europa.

Mina intressen är förutom mänskliga rättighetshistoria och diskurs, fotografi och bild, arkiv, politisk exil, nationalism och Thailands politiska historia.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora

Nyckelord

  • Thailand
  • mänskliga rättigheter
  • fotografi
  • historia
  • nationalism
  • sociala rörelser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Hongsaton Zackari är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren