Foto av Karin Jirström

Karin Jirström

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Trots de senaste årtiondenas betydande framsteg inom cancerforskningen, vilket blandannat avspeglas i ett ständigt ökande utbud av nya läkemedel, har cancerdiagnostiken,som bedrivs av patologer, inte utvecklats i samma takt. För att uppnå visionen omindividualiserad cancerbehandling måste därför den kliniska patologin utveckla bättreverktyg för att kunna identifiera biologiska särdrag, s.k. biomarkörer, hos enskildatumörer, som ger information om prognos och effekt av olika typer av behandlingar.Min forskning har som främsta fokus att identifiera sådana biomarkörer. För dettaändamål gör vi storskaliga antikroppsbaserade analyser av olika proteiner i humanatumörer. Vi studerar såväl tumörcellerna som den omgivande mikromiljön, inte minstförekomsten av olika typer av immunceller. De mest lovande biomarkörkandidaternastuderas sedan även i olika modellsystem med cancercellinjer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancerbiomarkörer
  • molekylärpatologisk epidemiologi
  • immunpatologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Jirström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren