Foto av Karin Jirström

Karin Jirström

Professor, överläkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Jirström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology