Foto av Karin Johansson

Karin Johansson

Timlärare, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag tog sjukgymnastexamen 1971 i Lund, disputerade 2002 vid LU och blev docent 2012. Mitt avhandlingsarbete handlade om identifiering av riskpatienter och riskfaktorer för lymfödem efter bröstcancerbehandling, effekter av lymfödembehandlingar och patientens upplevelse av problemet.

Min forskning utgår i stort sett helt från kliniska frågeställningar gällande lymfödem i övre och nedre extremiteten, samt bröst och huvud och hals, främst orsakat av cancerbehandling. Resultat från studierna har implementerats direkt i vården via vårdprogram och SoS riktlinjer, samt i en uppdragsutbildning, Lymfödembehandling, 7,5 poäng, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet främst riktad till fysioterapeuter.

Forskningen har tre inriktningar; Tidig diagnos och behandling, fysisk träning och livskvalitet. Projekten fokuserar på utvärdering av mätinstrument och enkäter, effekten av olika interventioner samt kvalitativa studier. Flera studier har genomförts eller är pågående i internationellt samarbete.

Tillsammans med kurator Aina Johnsson, Med Dr, KI, har jag varit huvudhandledare för fysioterapeut Pia Klernäs, som disputerade 2017 med avhandlingen "Lymphedema and quality of life".

Tillsammans med fysioterapeut Christina Brogårdh, professor, LU och fysioterapeut Lena Nilsson-Wikmar, senior professor, KI, är jag bihandledare till doktorand Katarina Blom, som disputerar med avhandlingen "Early diagnosis, treatment and healt-related quality of life in women with mild breast cancer-related lymphedema" i december 2022.

Tillsammans med fysioterapeut Christina Brogård, professor, LU och överläkare Maria Bjurberg, Med Dr, LU, är jag bihandledare för doktorand Charlotta Jönsson, som gör sitt doktorandprojekt om lymfödem i nedre extremiteten, med psykometriska tester av mätmetoder och intervention med fydisk träning.

Tillsammans med fysioterapeut Eva Ekvall-Hansson, professor, LU, fysioterapeut Christina Brogårdh, professor, LU och läkare Johanna Sjövall, Med Dr, LU, är jag bihandledare till doktorand Agneta Hagren som gör sitt doktorandarbete om lymfödem efter behandling av huvud/halscancer.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Fria nyckelord

  • Cancer rehabilitation
  • Lymphedema
  • Exercise
  • Quality of life
  • Early diagnosis

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren