Foto av Karin Johansson

Karin Johansson

knuten till universitetet, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag tog sjukgymnastexamen 1971 i Lund, disputerade 2002 vid LU och blev docent 2012. Mitt avhandlingsarbete handlade om identifiering av riskpatienter och riskfaktorer för lymfödem efter bröstcancerbehandling, effekter av lymfödembehandlingar och patientens upplevelse av problemet.

Min forskning utgår i stort sett helt från kliniska frågeställningar gällande lymfödem i övre och nedre extremiteten, främst orsakat av cancerbehandling. Resultat från studierna har implementerats direkt i vården via vårdprogram och SoS riktlinjer, samt i utbildning av fysioterapeuter och sjuksköterskor.

Forskningen har tre inriktningar; Tidig diagnos, fysisk träning och livskvalitet. Projekten fokuserar på utvärdering av mätinstrument och enkäter, effekten av olika interventioner samt kvalitativa studier. Flera studier har genomförts eller är pågående i internationellt samarbete.

Tillsammans med kurator Aina Johnsson, Med Dr, KI, är jag huvudhandledare för doktorand Pia Klernäs, som gör sitt doktorandprojekt om lymfödem och livskvalitet.

Tillsammans med överläkare Maria Bjurberg, Med Dr, LU, är jag huvudhandledare för doktorand Charlotta Jönsson, som gör sitt doktorandprojekt om lymfödem efter gynekologisk cancerbehandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Cancer rehabilitation
  • Lymphedema
  • Exercise
  • Quality of life
  • Early diagnosis

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren