Foto av Karin Leandersson

Karin Leandersson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För att en cancer ska sprida sig måste cancercellerna lämna primärtumören och vandra till nya områden i kroppen. Detta är beroende av att de får ändrade egenskaper och att de kan undkomma immunsystemet. Man vet idag att immunförsvaret kan känna igen brösttumören. Men av oklara anledningar leder det till ett nedtryckt immunförsvar och inte till ett aktivt (anti-tumör) försvar i slutändan.

 

Jag driver ett forskningsprojekt runt mekanismen varför bröstcancer leder till ett nedtryckt immunförsvar. Dessutom undersöker jag om immunförsvaret aktivt påverkar spridningen av bröstcancer till ställen i kroppen där immunförsvaret inte kan komma åt cancern. Forskningen har en grundvetenskaplig karaktär men alla projekt i studien baseras på ett tätt samarbete med kliniken.

 

Förhoppningen är att förstå varför cellerna i immunförsvaret är så dåliga på att bekämpa bröstcancerceller. Om man kan hindra spridning samt aktivera immunsystemet mot cancercellerna kommer överlevnaden i bröstcancer att öka. Fördelen med projektet är att immunförsvaret, till skillnad från metastaserande celler, är påverkbart i en annan omfattning. Dagens tumörimmunologi skiljer sig mycket från tidigare och många revolutionerande fynd har gjorts de senaste åren. Det finns därför stor anledning att på nytt utforska vad immunförsvaret egentligen gör vid metastaserande bröstcancer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Leandersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren