Foto av Karin Leandersson

Karin Leandersson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Cancer immunosurveillance is a process where the immune system scans and eradicates tumor cells continuously. From recent research it has become clear that established tumors produce soluble factors that actually sculpts the immune system towards an anti-inflammatory, or “tolerogenic”, faith. In this state the immune response is suppressed by the tumor and even induces a wound healing processes stimulating stromal growth and angiogenesis. The local presence of suppressive myeloid cell populations in the primary tumor of breast cancer patients strongly correlates with a decreased survival. The parallel systemic immune response in breast cancer patients is less well characterized. Aim: In my group we study how metastatic processes depend on suppression of the immune response and how the immune system actually instead promotes breast cancer metastasis.

Results and Planned work: This is done using human material and mouse models of breast cancer metastasis. My research has a strong translational character with clinical collaborations and primary material as base in all projects. The focus is on immunosuppressive cell populations and metastatic processes in breast cancer.

Relevance: Understanding the immune suppression in breast cancer patients may lead to insights into treatment responses, resistance mechanisms and novel treatment modalities aimed to hinder this phenomenon which would eventually encumber the devastating progression of breast cancer metastasis. 

Forskning

För att en cancer ska sprida sig måste cancercellerna lämna primärtumören och vandra till nya områden i kroppen. Detta är beroende av att de får ändrade egenskaper och att de kan undkomma immunsystemet. Man vet idag att immunförsvaret kan känna igen brösttumören. Men av oklara anledningar leder det till ett nedtryckt immunförsvar och inte till ett aktivt (anti-tumör) försvar i slutändan. Jag driver ett forskningsprojekt runt mekanismen varför bröstcancer leder till ett nedtryckt immunförsvar. Dessutom undersöker jag om immunförsvaret aktivt påverkar spridningen av bröstcancer. Forskningen har en grundvetenskaplig karaktär men alla projekt i studien baseras på ett tätt samarbete med kliniken. Förhoppningen är att förstå varför cellerna i immunförsvaret är så dåliga på att bekämpa bröstcancerceller. Om man kan hindra spridning samt aktivera immunsystemet mot cancercellerna kommer överlevnaden i bröstcancer att öka.

Fördelen med projektet är att immunförsvaret, till skillnad från metastaserande celler, är påverkbart i en annan omfattning. Dagens tumörimmunologi skiljer sig mycket från tidigare och många revolutionerande fynd har gjorts de senaste åren. Det finns därför stor anledning att på nytt utforska vad immunförsvaret egentligen gör vid metastaserande bröstcancer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Leandersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren