Foto av Karin Lindkvist

Karin Lindkvist

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Cellers primära energikälla är glukos. Då en cell består av ett vätskefyllt inre som hålls ihop av ett fettlösligt membran har man länge funderat på hur vattenlösliga ämnen, såsom glukos, transporteras in i cellen. Nu vet vi att detta sker med hjälp av proteiner. Dessa proteiner sitter instuckna i cellens membran och bildar kanaler. Störningar i kanalernas funktion medför sjukdomstillstånd, ex. cancer.  Om en viss cell inte har några kanaler utvecklas den inte till en tumörcell. Därmed är dessa kanaler mycket intressanta mål-molekyler vid cancer terapi, genom att slå ut kanalens funktion och förhoppningsvis därmed även tumörens överlevnad.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Glukostransport
  • Glycerolkanaler
  • Metabolism

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Lindkvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren