Foto av Karin Markenroth Bloch

Karin Markenroth Bloch

Forskare, plattformsledare 7T LBIC

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Som plattformsledare för den Nationella 7T anläggningen arbetar jag med att stödja projekt på 7Tn i Lund, samt med att kommunicera med LBIC-ledingen, Bild-och funktion på Skånes Universitetssjukhus samt olika kommerciella partners. Dessutom informerar jag om anläggningens status och dess möjligheter på alla universitets fakultetar och vid andra svenska universitet.

Den nationella 7T anläggningen byggdes upp under 2012-2015, och har varit öppen för forskare sedan hösten 2015. Anläggningen ägs av Lund University Bioimaging center (LBIC) och verksamheten sköts gemensamt av LBIC och bild-och funktion på SUS Lund. Den är öppen för alla svenska forskare genom en projektansökningsprocess. För närvarande utförs projekt inom ett brett spektrum av forskningsområden, till exempel neuroradiologi, neurovetenskap, ortopedi, MR-fysik och MR-säkerhet.

Forskning

Min forskning koncentrerar sig kring flödes- och hastighetsmätningar med MR, och hur dessa kan användas i neurovaskulära applikationer. 

Dessutom är jag involverad i olika projekt som för ultra-högfälts MR.

Samverkan

Jag pratar regelbundet om forskning på Vattenhallens vetenskapscenter, och deltar i Lund Universitets informationsdatar för gymnasieelever (NMT-dagarna).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Markenroth Bloch är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren