Foto av Karin Olofsdotter

Karin Olofsdotter

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring olika aspekter av globalisering och ekonomisk integration. Tyngdpunkten ligger på internationell handel och utländska direktinvesteringar och en del av min forskning har haft en särskild inriktning på regional integration inom EU. Jag är också intresserad av företags beteende på internationella marknader och studerar för närvarande hur företags offshoring påverkar individer och företag i Sverige.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i internationell ekonomi och jag har haft kurser i handelsteori och ekonomisk integration på alla nivåer (från introduktionskurser till doktorskurser). Jag har handlett och examinerat ett stort antal kandidat och magisteruppsatser.

Samverkan

Intervjuad av bland annat Arbetet, Bloomberg och Svenska Dagbladet. Deltagit i flera seminarier och möten som t.ex. OECD: s Territorial Review Skåne och med Föreningen Centerjournalister. Hållit presskonferens 2003 om rapporten Euron och Öresund, Øresundsinstituttet, och samtidigt skrivit på DN debatt, Dagens nyheter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Olofsdotter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren