Foto av Karin Olofsdotter

Karin Olofsdotter

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring olika aspekter av globalisering och ekonomisk integration. Tyngdpunkten ligger på internationell handel och utländska direktinvesteringar och en del av min forskning har haft en särskild inriktning på regional integration inom EU. Jag är också intresserad av företags beteende på internationella marknader och studerar för närvarande hur företags offshoring påverkar individer och företag i Sverige.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i internationell ekonomi och jag har haft kurser i handelsteori och ekonomisk integration på alla nivåer (från introduktionskurser till doktorskurser). Jag har handlett och examinerat ett stort antal kandidat och magisteruppsatser.

Samverkan

Intervjuad av bland annat Arbetet, Bloomberg och Svenska Dagbladet. Deltagit i flera seminarier och möten som t.ex. OECD: s Territorial Review Skåne och med Föreningen Centerjournalister. Hållit presskonferens 2003 om rapporten Euron och Öresund, Øresundsinstituttet, och samtidigt skrivit på DN debatt, Dagens nyheter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Olofsdotter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren