Inget foto av Karin Olsson

Karin Olsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology