Inget foto av Karin Olsson

Karin Olsson

Laboratorieing

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.