Foto av Karin Salomonsson

Karin Salomonsson

Kanslichef, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag är docent och lärare i etnologi och forskar just nu inom ett projekt med koppling till kreditsamhälle och delningsekonomi. Jag är intresserad av att undersöka vilka sociala och kulturella betydelser lån av pengar och prylar har idag, och hur dessa föreställningar, normer och maktrelationer har växt fram under 1900-talet. Projekten har sin bakgrund i ett bredare kulturteoretiskt intresse för konsumtionskulturens konsolidering, vardagsliv, hållbarhet och ekonomisk jämlikhet.

Andra forskningsområden som jag är intresserad av är arbetsliv, genus, personliga tjänster, diskurser kring stil, personlighet och klädsel samt metodologiska frågor.

Jag undervisar på grundutbildningen i etnologi och masterprogrammet i tillämpad kulturanalys. 

Jag är biträdande handledare för doktorander i etnologi och historia.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Salomonsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler