Foto av Karin Samuelson

Karin Samuelson

Docent, Universitetslektor, Forskningschef

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Samuelson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.