Foto av Karin Samuelson

Karin Samuelson

Docent, Universitetslektor, Forskningschef

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren