Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Fysikalisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Schillén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Guanqun Du

  Karin Schillén (Första/primär/huvudhandledare)

  2017 okt. 22022 jan. 14

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 • Solmaz Bayati

  Karin Schillén (Första/primär/huvudhandledare)

  2011 okt. 12016 juni 15

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 • John Janiak

  Karin Schillén (Första/primär/huvudhandledare)

  2008 jan. 12012 nov. 16

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 • David Löf

  Karin Schillén (Första/primär/huvudhandledare)

  2003 nov.2008 mars 14

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 • Jörgen Jansson

  Karin Schillén (Första/primär/huvudhandledare)

  2000 feb. 82004

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande