Foto av Karin Sturesdotter Åkesson

Karin Sturesdotter Åkesson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag har varit doktorand i Fysioterapi vid Lunds universitet sedan 2016-04-01. Jag har min grundanställning som fysioterapeut inom primärvården i Region Skåne. Parallellt med mina forskarstudier har jag arbetat kliniskt samt med att implementera Region Skånes vårdprogram för artros i höft och knä. 

Forskning

Det huvudsakliga syftet med mina doktorandstudier är öka kunskap om artrosskolan som erbjuds i primärvården utifrån patienters och fysioterapeuters perspektiv. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Sturesdotter Åkesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren