Foto av Karin Sturesdotter Åkesson

Karin Sturesdotter Åkesson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag disputerade i maj 2022 och fortsatte därefter som postdoktor vid Lunds universitet. Under mina forskarstudier hade jag min grundanställning som fysioterapeut inom primärvården i Region Skåne. Parallellt med mina forskarstudier har jag arbetat kliniskt samt med att implementera Region Skånes vårdprogram för artros i höft och knä. 

Forskning

Det huvudsakliga syftet med mina doktorandstudier var öka kunskap om artrosskolan som erbjuds i primärvården utifrån patienters och fysioterapeuters perspektiv. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Sturesdotter Åkesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren