Foto av Karin Svensson Söderberg

Karin Svensson Söderberg

Knuten till universitetet

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren