Foto av Karin Zackari

Karin Zackari

Universitetslektor, Doktor i Mänskliga rättigheter, Forskare i Historia

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är fil. dr i mänskliga rättigheter, disputerad 25 september 2020 vid Lunds universitet.

Jag skriver om solidaritetsrörelser med Thailand på 1970-talet i Sverige och övriga Europa.

Jag leder ett forskningsprojekt om möten mellan Skandinaviska entreprenörer och det Siamesiska kungahuset under kolonialismen, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Mitt forskningsfokus i projektet handlar om hur föreställningar om medborgarskap, och dess genus, utvecklades sammanvävt med ett förborgerligande av den siamesiska kungliga eliten. Länk till projektet.

I min avhandling studerar jag fotografi och fotografiska händelser i relation till aktivism för mänskliga rättigheter i Thailand.  Avhandlingen tar sitt avstamp i våldsamma händelser under 1970-talet, men behandlar även samtida fotografi som engagerar frågor om statligt våld och straffrihet. Framförallt diskuterar jag framträdandet av ett subjekt som uppbär mänskliga rättigheter i Thailand. Avhandlingens titel är Framing the Subjects: Human Rights and Photography in Contemporary Thailand och finns att ladda ner via den här länken.

Mina intressen är förutom mänskliga rättighetshistoria och diskurs, historiografiskt fotografi, bild och visuella praktiker, arkiv, nationalism och medborgarskap, politiskt våld, exil, och Thailands politiska historia.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora

Nyckelord

  • Thailand
  • mänskliga rättigheter
  • fotografi
  • historia
  • nationalism
  • sociala rörelser
  • visuella studier
  • politisk teori

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Zackari är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren