Foto av Karin Zetterholm

Karin Zetterholm

Universitetslektor, docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är rabbinsk judendom och litteratur (Mishnah, Talmud och midrash), dess förhållande till den framväxande kristendomen och dess inflytande på modern judendom. Särskilt ägnar jag mig åt den roll Jesus-orienterade grupper spelade för framväxten av den rabbinska judendomen och för närvarande arbetar jag med ett Vetenskapsrådsfinansierat projekt med titeln ”Kristendomens roll för framväxten av den rabbinska judendomen”.

Min forskning innefattar även judisk-kristna relationer i antiken och antika texter som kombinerar tron på Jesus som Messias med en judisk identitet. Dessa texter har tidigare endast studerats inom ramen för kristendomens historia där de betraktats som heretiska eller ”jude-kristna”, men en växande forskningstrend börjar nu göra gällande att de bör tas i beaktande också när man skriver judendomens historia och att de utgör viktiga källor till vår kunskap om icke-rabbinska former av judendom. Dessa texter har potential att förändra vår syn på både judendom och kristendom under de första tre hundra åren av vår tideräkning.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Zetterholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren