Inget foto av Karina Liuba

Karina Liuba

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karina Liuba är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology