Foto av Karl Bacos

Karl Bacos

Docent, Forskare, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning kartlägger jag hur epigenetiska förändringar, d.v.s. förändringar på vår arvsmassa som påverkar genaktivitet utan att ändra DNA-sekvensen, reglerar de insulinproducerande β-cellerna och bidrar till utvecklandet av typ 2 diabetes. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

  • Diabetes
  • Epigenetics
  • Insulin secretion
  • LUDC
  • Lund University Diabetes Centre
  • EXODIAB

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl Bacos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren