Personlig profil

Forskning

Min forskning ligger på gränsen mellan reglerteknik och datavetenskap. Mitt nuvarande fokus är dynamisk resurshantering med hjälp av reglertekniska metoder applicerat på olika typer av dator system, speciellt inbyggda system och molnsystem. Jag är också intresserad av inbyggda reglersystem, realtidssystem, så kallade cyberfysiska system, och programmeringsspråk för reglerteknik.

 

Undervisning

Jag har undervisat kursen Realtidssystem i 30+ år och undervisar nu Reglerteknik AK.

Yrkesarbete

Prefekt för Institutionen för Reglerteknik

Co-director for Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)

Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Medlem i International Scientific Advisory Board för SMaRC - Swedish Maritime Robotics Center

Medlem i Scientific Advisory Board för Aalto University, School of Electrical Engineering

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl-Erik Årzén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren