Foto av Karl Eriksson

Karl Eriksson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning utforskar jag hur idéer ur den fenomenologiska filosofin kan berika vår förståelse av det sociala arbetets ansikte-mot-ansikte-kontext. Historiskt sett har fenomenologin haft en betydande påverkan på kvalitativ metodik inom samhällsvetenskaperna. Dock har mindre uppmärksamhet ägnats åt hur tillämpad fenomenologi, särskilt intersubjektivitetens fenomenologi, kan bidra till att teoretiskt förtydliga vad det innebär att relatera till andra människor ur ett förstapersonsperspektiv, såväl som inom socialarbetarrollen.

I avhandlingen Elusive relations: A phenomenology of interpersonal understanding in social work undersöker jag, bland annat, på vilka sätt fenomenologiska insikter om reflektion och praktisk kunskap kan betraktas som implicita i den levda erfarenheten av att reflektera över den andre. Avhandlingen omfattar studier i empati, alteritet, kamratstöd och stigmatisering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl Eriksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren