Inget foto av Karl Firth

Karl Firth

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl Firth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.