Personlig profil

Forskning

Karl Holmberg's forskning kretsar kring plastens politik. Detta involverar ett brett spektrum av samhällsvetenskapliga infallsvinklar i koppling till plast som ett material och fenomen. Karl har bl.a. skrivit om plastens inlåsningseffekter, normer och kulturer i koppling till plast, styrning och policy av plast och plastens politiska ekonomi. 

Karl's avhandlingsprojekt fokuserar på hur plastens engångsmässighet kom att normaliseras i Sverige under 1940, 50 och 60-talet. Först genom snabbköpens framväxt, och som följd av detta förpackningsindustrins starka tillväxt och det ökade behovet av sophantering i kölvattnet av engångsmässigheten. 

I övrigt har Karl ett starkt intresse för filosofi, politisk teori, sociologi, historia, komparativ politik, internationella relationer och miljöpolitik. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren