Inget foto av Karl Jönsson

Karl Jönsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler