Foto av Karl-Johan Lundquist

Karl-Johan Lundquist

Professor, Professor

Personlig profil

Forskning

Karl-Johan Lundquist is a professor in Human Geography and the head of department. He is since 2005 member of the board of Vetenskapssocieteten i Lund representing the faculties of Social science, Laws and School of economics and business administration in Lund. His research has been directed to fields in economic geography primarily focusing on different aspects of localization dynamics of economic activities; regional resources and international competitiveness of firms and regions; changing roles of externalities in the product life cycle, the role of new technologies and its diffusion pattern in time and space; technology shifts and regional development; regional welfare dimensions on long term structural change; and finally different aspects of growth, transport and emissions. In addition, since 2008 he has been visiting professor at Vienna school of Economics and Business working on theoretical and empirical aspects on European cross-border integration processes.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl-Johan Lundquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren