Inget foto av Karl-Johan Stjernfelt

Karl-Johan Stjernfelt

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl-Johan Stjernfelt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap