Inget foto av Karl-Johan Stjernfelt

Karl-Johan Stjernfelt

Knuten till universitetet

6 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Karl-Johan Stjernfelt med nedanstående personer: