Foto av Karl Ljung

Karl Ljung

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse är klimat- och miljförändringar under den seanste istidscykeln. Jag arbetar framförallt med att rekonstruera klimat och miljö med hjälp av analyser av sediment från sjöar och våtmarker. 

Undervisning

Jag undervisar på alla nivår inom geologiutbildning. Mitt huvudområde är klimat- och miljöförändringar under den senaste istidscykeln. 

Jag är stuidevägledare och koordinerar utbytesprogram inom geologi. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geologi
  • Multidisciplinär geovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl Ljung är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren