Inget foto av Karl Oldberg

Karl Oldberg

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl Oldberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren