Inget foto av Karl Vesterberg

Karl Vesterberg

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Vad händer om historiker, istället för att möta arkivet utifrån målsättningen att skriva historia, möter arkivet utifrån målsättningen att rita historia?

Mitt namn är Karl Vesterberg, jag är illustratör och doktorand i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Inom mitt avhandlingsprojekt Visual Microhistory, or a Way of Wormage kombinerar jag bildkonstnärskap och historia utifrån målsättningen att utveckla visuell mikrohistoria som ett metodologiskt perspektiv för att studera historiska och historiografiska villkor att rita historia. Projektet har en tvärvetenskaplig utgångspunkt, där villkoren att rita historia (kartering, modellering, illustrering och animering) studeras i korsningen mellan historievetenskap, arkeologi, antropologi och hållbarhetsstudier. Huvudargumentet i min avhandling är att historia alltid måste betraktas som ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsproblem.

Vid sidan av avhandlingsprojektet har jag nyligen avslutat det fleråriga bokprojektet Göteborg 1713: en visuell mikrohistoria. Genom en kombination av illustrationer och transkriberingar från källmaterial skildrar boken Göteborg under början av 1700-talet, där fokus ligger på stadens människor och deras möjligheter att själva definiera staden. Boken har författats i samarbete med Riksarkivet i Göteborg och resulterade även i en utställning (med samma namn) hösten 2022. Projektet används som en empirisk utgångspunkt för min avhandling.

Sedan våren 2022 arbetar jag även med sidoprojektet Archival exhibition – A model for participatory history. Projektet utgår från Agenda 2030 och konceptet arkivutställning för att utveckla en modell för hållbart utställningskapande som öppnar upp för olika tolkningar, allmänhetens deltagande och kreativitet inom kulturarvsindustrin. Projektet har finansierats av Lunds universitets innovationsverksamhet.

Utöver min forskning är jag även lärare på kursen HISA38, Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, inom Kandidatprogrammet i Historia. I kursen får studenterna planera, leda och realisera historieprojekt (med en ofta utomvetenskaplig målgrupp). Sedan några år tillbaka har jag även frilansat som illustratör inom fantasy-genren och delar av mina alster kan ses på www.traditionalmaps.com.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Bildkonst

Fria nyckelord

  • Miljöhistoria
  • Mikrohistoria
  • Visuell kultur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl Vesterberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler