Inget foto av Karl Vesterberg

Karl Vesterberg

Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karl Vesterberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora