Personlig profil

Forskning

I studied a M.Sc. in Biology with specialisation in Molecular Biology and Genetics (University of Copenhagen, Denmark) and a B.Sc. in Bacteriology Parasitology Chemistry (Autonomous University of Chihuahua, Mexico). Since then, I have been interested in doing research within the Molecular Biology, Microbiology and Genomics fields.  I am particularly interested to elucidate the diversity and molecular mechanisms used by the microorganisms to mediate cell-cell interactions, metabolism and symbiosis. Currently, as a PhD student, I am carrying out my research in Courtney Stairs’ lab, where I am investigating protist:prokaryote interactions in anaerobic environments.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi
  • Mikrobiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karla Iveth Aguilera Campos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren