Inget foto av Karla López-Reyes

Karla López-Reyes

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karla López-Reyes är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren