Karolin Hansén Nord

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Komplexa kromosomförändringar i cancer

Vårt mål är att utveckla nya behandlingsstrategier för cancerpatienter. I detta syfte sekvenserar vi tumörers arvsmassa för att identifiera sjukdomsframkallande mutationer. Därefter manipulerar vi de gener som är av intresse i modellsystem för att förstå konsekvenserna av olika mutationer.

De flesta svårbotade cancerformer bär på mutationer i en gen som kallas TP53, tillsammans med en mängd andra mutationer och kromosomavvikelser. Det är väl känt att förändringar av den signalväg som involverar TP53 är en förutsättning för att celler med svåra DNA-skador ska kunna överleva och fortsätta att dela sig. Det är dock fortfarande till stor del okänt vilka fördelar sådana skador ger cancercellen. Vad krävs av en cell för att inte bara överleva massiva genetiska skador utan också konkurrera ut närliggande celler och därmed manifestera som en elakartad tumör?

Vi studerar detta fenomen i osteosarkom, en cancersjukdom som framför allt drabbar barn och som trots det uppvisar en arvsmassa i totalt kaos. De flesta osteosarkom har förändringar i TP53 och det som är särskilt intressant är att cancercellen konstant försöker uttrycka denna gen. Den del som styr uttrycket av genen är nämligen ständigt aktiv. Vi vill förstå mer om vilken roll TP53 spelar för tumörutvecklingen genom att fokusera på just denna region – är denna pedal gas eller broms?

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

 • Cancer
 • Sarcoma
 • Kromosomavvikelser
 • DNA
 • CRISPR-Cas9
 • CRISPR/Cas9
 • Gene fusions
 • Genetics
 • Chromosome aberration
 • Genomics
 • tumor
 • tumor biology
 • gene expression
 • tumörbiologi
 • genetik
 • Sequencing

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karolin Hansén Nord är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren